Predstavitev  prostorov za  druženje  in zabavo 

Piknik pod kozolčkom

Piknik prostor ob brunarici

Piknik prostor pod trto ob

Ljubljanici 

Piknik prostor ob šotoru

Piknik prostor ob odbojki

Brunarica

 

Pod šotorom